Fremtidige planer og planer i høring

På siden præsenterer vi de planer for Søften, som er under udarbejdelse eller som måske fortsat blot er på idé stadiet. Har du en idé for Søften, som du gerne vil præsentere for offentligheden, så send den til os.

 

Byrådet har udarbejdet forslag til kommuneplan 2013. Planen indeholder bl.a. planer om yderligere ca. 400 boliger i Søften langs Engdalsvej, samt yderligere 50 hektar til erhverv. Læs mere om planerne her.

Præstemarkhallen skal udvides med en hal 2. Planerne ligger klar, og kommunen har bevilget 21 mio. kr. til projektet. Arbejdet forventes påbegyndt i foråret 2015. Læs mere om projektet her.

Lokalplan nr. 323 omhandler opførelsen af et højhus på 10 etager langs Århusvej tæt på E45. Se lokalplanen her.

Lokalplan nr. 319 blev udsendt i februar 2011 og omhandler etableringen af et større boligområde øst for Bakkegårdsvej og nord for Engdalsvej indeholdende ca. 85-105 boliger. Se lokalplanen her.

I 2007 blev der udarbejdet en lokalplan for opførelse af nyt forsamlingshus på skolens område. Se lokalplanen her. Projektet er p.t. sat i bero.

Favrskov og Aarhus kommune har afsat penge til en VVM-undersøgelse for en letbane-etape fra Lystrup til Hinnerup. Letbanen forventes at få 3-4 stop i Søften. Følg arbejdet her. Læs også udspillet til den samlede kollektive trafik i Østjylland – Samspil 2025.