Flagning

Landsbyfonden har indkøbt flagstænger og flag, og kommunen har etableret huller til disse.

Landsbyfonden vil bekoste flagning i hele midtbyen samt ved indfaldsvejene på 7 faste dage årligt.

Påskedag, pinsedag, 2 konfirmationsdage, Grundlovsdag, markedsdag og juledag.

Det praktiske arbejde varetages af SGF’s venner.

SGF’s venner står selv for flagningen i forbindelse med sportsfesten i august måned.

Herudover vil der mod betaling være mulighed for flagning ved bryllup eller andre private begivenheder i det omfang det ønskes.

Aftale herom kan træffes med SGF’s venners flagmand Ib Snedker på tlf. 86986606